Make your own free website on Tripod.com


INHOUD De situatie in Srilanka en het Ambtsbericht Binnenlands vestiging alternatief Behandeling na terugkeer Ongeschreven feiten in het ambtsbericht Buitenlandse waarnemers Waarom moest BuZa een misleidend amtsbericht schrijven? Uitzettings beleid van andere westerse landen Hypocrisie van westerse landen Conclusie Geraadpleegde Bronnen

SITUATIE IN SRILAKA EN HET AMBTSBERICHT
Nearly all the 600 people who 'disappeared' in Srilanka after their arrest by security forces in the past 18 months have died as a result of torture,or been deliberately killed. The human rights situation in Srilanka has been among the worst in the Asia, says Amnesty International.
Srilankan Army Accused over 'Disappearences'

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken(BuZa) heeft onlangs (24 juli 1997)nog een ambtsbericht voorbereid met gemanipuleerde informaties, ondanks zware kritiek op deze zgn.ambtsberichten. Iemand die dit ambtsbericht leest,kan wel begrijpen dat BuZa met twee tegenstrijdige aspecten tot een kunstmatige conclusie gekomen. Het ambtsbericht bevat een lijst van bronnen als geraadpleegde bronnen(zie blz.40 van het ambtsbericht). Merendeel(bijna alle) van deze bronnen zijn het niet eens met het ambtsbericht.

Aanvankelijk praat het ministerie over de 'informatie' afkomstig van de Nederlandse vertegenwoordiger in Colombo(Nederlandse ambassedeur?),die daarbij diverse 'vertrouwelijke' bronnen raadpleegde. Inhoeverre is hij betrouwbaar? Zelfs de persbureaus kunnen niet 'vertrouwelijke' informatie krijgen. Hoe kon hij juiste informatie krijgen? Het is niet ondenkbaar dat de Nederlandse ambassadeur in Srilanka-die nauwe banden met de Srilankaanse regering heeft- informatie geeft aan de BuZa.

Het BuZa geeft een aantal geraadpleegde bronnen zoals Amnesty International,Humanrights watch,Refugee council U.K. en UTHR. Dezen concluderen allen dat geheel Srilanka onveilig is en Tamil asielzoekers niet teruggestuurd kunnen worden. Ze vermelden nergens dat de mensenrechten situatie in Srilanka verbeterd is! Het is vreemd dat het BuZa totaal verkeerde conclusie heeft genomen!! Teruggestuurde asielzoekers werden in Colombo opgepakt en gemaarteld. BuZa wist het al(zie blz.37). Maar dit zijn geen wezenlijke problemen! zo concludeerde BuZa. Met andere woorden,de veiligheid van Tamil asielzoekers is niet belangrijk voor BuZa.

Misleidend ambtsbericht van BuZa
BINNENLANDS VESTIGING ALTERNATIEF

Het merendeel van de hierbij gegeven stellingen zijn uit oude ambtsberichten gecopieerd. Dit betekent dat BuZa geen zorgvuldige onderzoeken heeft gedaan. Hiermee bewijs ik over de misleiding van het ministerie aangaande tegenstrijdige stellingen en de feiten.

MISLEIDING VAN BuZa:

Tamils die in het noordoosten vervolging door de LTTE of de oorlog ontvluchten kunnen een veilig onderkomen vinden in de gebieden die onder de controle staan van de regering.

HET FEIT TEGENSTRIJDIGE STELLINGEN IN HET AMBTSBERICHT: In Colombo vinden vooral na bomaanslagen honderden arrestaties plaats, waarbij de politie op zoek is naar LTTE infiltranten.(zie blz.17)

In de buurt van Colombo werd in Januari 1997 bij het bolgoda meer opnieuw een geboeid en gedeeltelijk verbrand lijk aangetroffen van een jongeman. De situatie doet denken aan de beruchte Bolgoda-moorden uit de zomer van 1995.(zie blz.23)

In de regerigsgebieden worden Tamils onderworpen aan persoons- controles door politie en leger en kortere of langere detenties. (zie blz.32)

As the University Teachers for HumanRights.Jaffna,have reported, "freedom of movement is restricted by both the Army and LTTE. (Refuugee Council,London februari 1997)

Tamil Tigers took the war to Colombo.(CNN 15 oktober 1997,na de bomaanslag)

Iedere Tamil loopt in Colombo en het zuiden een aanzienlijk risico om te worden gearresteerd onder ER en PTA. Amnesty International, Amsterdam 24 juni 1997)

MISLEIDING VAN BuZa:

Zij(Tamils) lopen weliswaar het risico van veelvoudige aanhouding door de Srilankaanse autoriteiten,maar zij worden over het algemeen 'goed' behandeld(Worden ze in 5 ster hotels aangehouden?) en het overgrote deel wordt na een paar dagen vrijgelaten!(vriendelijke politie?)

HET FEIT

Maar de bronnen-die BuZa vermelt-vertellen een andere verhaal.

A large number of Tamils are still held in prisons for severel years without trial. A detainee in Kalutura prison says that despite assurences of a number of politicions no action has been taken to look in to their plight. Many detainees allege torture in custody. (The Srilanka Monitor June 1997)

Tamil MPs accuse the police of exceeding their powers under the law. Eight Tamil organizations say in a late July statement that frequent complaints have been ignored by security foreces. (The Srilanka Monitor July 1997)

MISLEIDING VAN BuZa:

slechts 1% van de gearresteerden loopt het risico voor langer dan 3manden worden gedetineerd.(hiervoor wijst BuZa het rapport van HRTF aan)

HET FEIT

The HRTF is a goverment appointed body...One cannot make any serious judjement simply based on HRTF information. (Sudasien Buro september 1997)

According to Colombo NGOs this requirement has not been complied with in a number of cases and Human Rights Task Force does not appear to be concerned about it. In practice,The HumanRights Task Force has failed to carry out its duty imposed by Rgulations. The body has also been criticised for its narrow mandate and the lack of will displayed by its officials in carrying out its mandate effectively. (The Refugee Council,London februari 1997)

Daarnaast wil Amnesty International erop wijzen dat ook Tamils die niet verdacht worden van betrokkenheid bij de LTTE,het risico lopen om voor langere tijd te worden vastgehouden.

Corruptie binnen het politie-apparaat is in veel gevallen een reden voor detentie voor een langere periode. Het is Amnesty International bekend dat Tamils maanden of jaren gevangen worden gehouden,als middel om los-geld te verkrijgen. (Amnesty International,Amsterdam 24 juni 1997)

President Kumaratunge said in an interview on 19 August that she was aware that some police officers were arresting innocent Tamils in Colombo and demanding large amount of money for their release. (The Srilanka Monitor August 1997)

MISLEIDING VAN BuZa: ... maar het risico worden onderworpen aan martelingen is volgens NGO's (welke?) in Colombo betrekkelijk klein... HET FEIT

Ratnam Selvarajah was arrested by the Army on 25June from a shop in Colombo and tortured in a military camp. (The Srilanka Monitor August 1997)

Seevaratnam Rajanimaala from Kilinochchi was arrested in Colombo on 28 November and for two days assaulted with a plastic pipe filled with concrete. (The Srilanka Monitor June 1997)

Many held in custody allege torture. In a fundemental rights application to the supreme court,S.Ganesh,18,currently held in Colombo magazine prison says he was tortured at a police station. (The Srilanka Monitor April 1997)

There was a dramatic increase in the use of torture after the resumption of hostilities between the government and LTTE in April 1995. INFORM and Amnesty International widely reported this. In Colombo there were reports of torture in the custody of the CID, CDB and STF. The humanrights desk at MIRJE, The Home for Humanrights, Inform and Movement for Defence of Democratic rights have documented numerous cases of torture and 'disappearences' since April 1995. (Sudasien Buro-Duitsland september 1997)

MISLEIDING VAN BuZa: In de regeringsgebieden in het midden,westen en zuiden van het land is de situatie stabiel? HET FEIT

Het zaken centrum van Colombo is woensdagochtend geteisterd door een zware bomaanslag en hevige vuurgevechten. Tenminste achtien mensen zijn om het leven gekomen bij de aanslag. (de Volkskrant 16 oktober 1997)

Pas na de bomaanslag meer dan 600 tamils(inclusief ouderen) werden gearresteerd.(Sarinihar oktober 1997)

Op 25 oktober meer dan duizenden Tamils werden gearresteerd en de politie houdt deze arrestanten in geheime detentie centra aan. (BBC,AFP,Reuter,The Sunday Times 26 oktober 1997 en Eelamurasu,Paris)

MISLEIDING VAN BuZa:

Aangehouden Tamils worden door de politie en veiligheidstroepen in het algemeen op correcte wijze behandeld!

HET FEIT TEGENSTRIJDIGE STELLINGEN IN HET AMBTSBERICHT:

Tamils kunnen in de oorlogsgebieden in het noorden en oosten het slachtoffer worden van mensenrechten schendingen van veiligheids troepen.(zie blz.31) Hoe kan men verwachten dat dezelfde veiligheids troepen in Colombo correcte wijze behandelen?Het is belachelijk.

Colombo. In oktober 1996 werd door de bisschop van Ripon(in het VK) bezorgheid uitgesproken over SLECHTE BEHANDELING op politie bureaus in Colombo. In november stelde een rechter van het Supreme court dat martelingen op politiebureaus onverminderd voortgaan.(zie blz.20)

Martelingen in Colombo vinden plaats in hechtenis bij het Crime Detection Bureau en het Criminaal Investigation Department maar ook in normale politie bureaus. (Amnesty International,Amsterdam 24 juli 1997) An LTTE suspect arrested after detection of a huge arms cache at a house in Ratmalane has died in police custody-with reason still unknown. (Midweek Mirror 4 november 1997) MISLEIDING VAN BuZa: De meesten worden na vaststelling van hun identiteit(merendeels binnen 48uur)weer vrijgelaten. HET FEIT

According to lodge owners the Tamils were taken away even after proof of police registration was shown. (The Srilanka Monitor July 1997)

MISLEIDING VAN BuZa: Om te voorkomen dat zij als LTTE verdachte worden beschouwd,is het van belang dat zij beschikken over een document waaruit hun identiteit blijkt en een document waarmede kan kan worden aangetoond dat zijn teruggekeerd uit het buitenland. HET FEIT:

-Jaffna youth S.Balachandran who returned from Germany after 13 years in early January was held at Crime Detection Bureau for a week. -Yogeswary was detained for three days along with her relatives when she arrived in Colombo for her wedding on 13 January. (The srilanka Monitor January 1997) -A british Tamil couple were arrested near the president's "Temple Trees" residence on June.(The Srilanka Monitor June 1997) Misleidend ambtsbericht van BuZa

BEHANDELING NA TERUGKEER ...Er is geen aanleiding hem te beschouwen als komend uit het noorden en hem op grond daarvan terug te struren naar Vavuniya,aldus BuZa. HET FEIT

Tamils who are not residents of Colombo can only get permits to remain there for a limited time,and it is difficult get such permission. Tamils returning from abroad are also subject this requirement.Regardless of wether they obtain temporary permission, they will later HAVE TO RETURN TO THEIR PLACE OF PERMANENT RESIDENCE. (Sudasien Buro september 1997)

"In september 1996,UNHCR's position paper on Srilanka stated that "the treatment of detainees remained correct and the torture and other forms of mistreatment were not practiced by the police and security authorities in Colombo!" Two months later,a Srilankan supreme Court judge stated that,"torture in police stations continues unabated." No updated paper has,to date,been released. International NGOs in Srilanka,many of whom monitor human rights abuses,question the veracity of UNHCR's position paper."

"What is apparent,through the examination of reasons for refusal letters and discussions with asylum seekers legal representatives, is the importance of UNHCR's statement in confirming the Home Office's position on the situation in Srilanka. And UNHCR's position as the international body with a duty to protect refugees means that its statements on the situation in Srilanka makes a considerable impression on appeals tribunals in the U.K. It effectively enables the Home Office to argue that thousends of Srilankan asylum applicants should not be offered protection in the U.K."

(Refugee Council,London februari 1997)

Het BuZa wijst "Informatie Note" van UNHCR aan als de een(enige?) steunpunt voor het ambtsbericht. Iedereen weet wat de huidige positie van UNHCR is. De UNHCR vertoont met dit rapport dat het een loyaal dienaar van rijke westerse landen is. Omdat deze landen UNHCR financieren,moet deze aan de opdrachten van zijn bazen voldoen. Eigenlijk bepalen deze rijke landen(inclusief Nederland)het asielbeleid van UNHCR. Dit asielbeleid berust op internationale politiek. Het verslag van UNHCR kan niet als een onafhankelijke bron beschouwd worden. Misleidend ambtsbericht van BuZa

ONGESCHREVEN FEITEN IN HET AMBTSBERICHT

1 Massa arrestaties zijn vrijgewoon na de bomaanslagen. Het is moeilijk de Tamil Tijgers arresteren,omdat zij preferen dood boven arrestatie.(zie:ambtsbericht) Dit maakt duidelijk dat het leger en politie bijna alleen onschuldige Tamilsarresteren,die regelmatig gemaarteld worden.

2 In februari was het lot van 700 arrestanten in Jaffna onduidelijk (zie:ambtsbericht) Het leger ontkent deze arrestaties,ondanks er ooggetuigen zijn. De verwanten van deze arrestanten demonstreerden in Jaffna (in Jaffna werden ze door het leger bedreigd) en Colombo en ze trachten tevergeefs met de president praten. Maar de 'humanitische' president wilde niet met hen praten. (sarinihar 9 oktober 1997) Het aantal 'verdwijningen' in Srilanka sinds 1996 een van de hoogste in de gehele wereld. (Amnesty International,Amsterdam 24 juli 1997)

3 Government forces continue to initiate act of terror against the civilian population in the north and east of the country. The most recent was the murder of more than ten Tamil villagers in Amparai on september 24 by the policemen of the area. The policemen attached to the Central camp police station are reported to have gone on the rampage and invaded the 4th colony,a village in Amparai, killing more than ten and injuring at least fifteen Tamil civilians. A number of houses were also reported to have been torched by these policemen. The police reported to have carried out this attack in retaliation to the killing of a policeman and a soldier by unidentified persons at the 3rd colony,Amparai. (Tamil Times 15 oktober 1997) Misleidend ambtsbericht van BuZa

BUITENLANDSE WAARNEMERS IN HET NOORDEN EN LOCALE MENSENRECHTEN ORGANISATIES

Rodekruis,UNHCR en Medecins sans Frontiers geven vaak negatieve commentaar op de onmenselijke economische embargo tegen Tamils.

Voorbeeld:"Medecins sans Frontiers has protested over the Defence ministry's 75% cut on medical supplies. NGO's claim over 350,000 people are without proper food,shelter or medical care." (The Srilanka Monitor oktober 1996)

"Attempts by monitoring bodies to confirm these allegations of torture have,however,been unsuccessfull. A number of local and international organizations,including the local Government Agent, the United Nations High Commissionar for Refugees,the Refugee Council and the International Committee of the Red Cross have been DENIED ACCESS TO THE DETENTION CENTRE. (Refugee Council,London februari 1997)

Verder vermeldt het ambtsbericht over locale mensenrechten organisaties zoals MIRJE en UTHR-J. Iemand-die rapporten van deze organisaties leest zal zeker oordelen dat het ambtsbericht een valse beeld schetst. Misleidend ambtsbericht van BuZa

WAAROM MOEST BuZa EEN MISLEIDEND AMBTSBERICHT SCHRIJVEN? Vermoedelijk komt er opdracht uit de Nederlandse regering en ook Europese Unie(donateur van de oorlog in Srilanka-Hiru,Colombo). Het Ministerie van Buitenlandse zaken en het Ministerie van Justitie werken samen om een misleidend ambtsbericht voor te bereiden. EU maakt eenzijdige verklaringen ten gunste van Srilankaanse regime,terwijl dat blijft financieren de oorlog in Srilanka. Dit gaat over economische belangen niet over humanitische belangen. Het blijkt dat het BuZa wel bewust had over de verslechterde mensenrechten situatie in Srilanka. Maar vermoedelijk naar aanleiding van de Nederlandse regering om instroom van Tamil asielzoekers te voorkomen,zijn ze tot een verkeerde conclusie gekomen. Misleidend.. UITZETTINGSBELEID VAN ANDERE WESTERSE LANDEN "Alle genoemde westerse landen achten de situatie in Srilanka veilig genoeg om terugzending mogelijk te maken..." aldus BuZa.

Het is niet vreemd dat deze westerse landen het regime in Srilanka ondersteunen. Hoe kan Srilanka als een arm land biljoenen gulden voor de oorlogsuitgaven besteden? Waar komt dit geld vandaan? Ongetwijfeld uit westerse landen! HET FEIT:

-"Some preparations were made to deport some tamil asylum seekers from Norway recently,but none were deported." -The human rights situation in the areas controlled by government forces (mainly Colombo) has somewhat improved,but the Tamil population is still subject to frequent security controls,so called 'round-ups', which result in imprisonment from a few hours uptil several months. -Very often,Tamils from the north and east have no actual possiblity of staying in Colombo,but are forced to return to areas where there is or has recently been fighting. This is indirectly in conflict with the guidelines of Norwegian authorities. (NOAS,Norway-Report from Fact-Finding mission,may 1997)

A new NGO study estimates the total annual cost of the war at Rs.110 billion ($2.2 billion)which is 22% of Srilanka's GDP. (The Srilanka Monitor september 1996)

...Het parlementslid(Joseph Pararajahsingham)zou de Amerikanen gevraagd hebben een einde te maken aan de militaire training van het Srilankaanse leger door de Amerikaanse militaire adviseurs,de Groene Baraten. Ook bepleite hij een stopzetten van de verkoop van wapens aan de Srilankaanse regering. (Srilanka Verslaggever september 1997)

wij moeten dit 'uitzettingsbeleid' in verband met handelsbelang en de verkoop van wapens interpreteren. De economische belangen van westerse landen zijn belangrijker dan de veiligheid van Tamil asielzoekers.

HYPOCRISIE VAN WESTERSE LANDEN "The financial resources of the Srilankan regime however were topped up considerably when the World Bank through its 'Paris Aid group' gave it 860 million US$ on November 18th 1996. This amount will take care of the financing of the war for the next year! It is not as if the underwriters of the 'Paris Aid group',the USA,Britain,Japan,Germany,France etc,are ignorant that this money will be used to terrorise Tamil people. This money is the reward for the ruthlessly implementing the World Bank/IMF economic policy in Srilanka-which is seen as the shining example for the whole Indian sub-continent. For the implementation of these economic policies,the war against Tamils essential." (Hiru,January 1997-a Sinhalese journal from Colombo) Het Srilankaanse regime onderdrukt de Tamils met onmenselijke economische embargo tegen Tamilgebieden. Zelfs zijn de medicijnen niet toegestaan voor Tamils(zie:commentaar van Medecins sans frontiers). De 'humanisme'sprekende westerse landen(inclusief Nederland) hebben dit onmenselijke economische embargo van het Srilankaanse regime tegen Tamils(zijn eigen burgers)nooit veroordeeld. Deze westerse landen en hun media geven zelden aandacht voor de uiterste mensen rechten schendingen van het Srilankaanse regime.

Voorbeeld: The Srilankan airforce bombed refugee settlements within a Catholic church in Vavunikulam on 15 August killing six Tamils and seriously wounding 17 others. Observers say civilian areas in the Vanni are deleberately targeted. (The Srilanka Monitor August 1997) Wellicht denken de westerse landen dat de Tamils onbelangrijke beesten zijn.

Misleidend... CONCLUSIE "Despite the attempts by the government to promote human rights,the culture within the Srilankan security forces remains suspicious of Tamils-in particular young males,although all Tamils,wether male or female,young or old,are at risk. That Tamils should come under suspicion because of the action of the LTTE is understandable. What is concerning is the continued use of detention without trial, and in contravention of the Emergency Regulations;of torture to extract confessions,often in a language not understood or spoken by the signatory; and of extrajudical executions which are linked to the security forces. While thare has been a systematic reduction in human rights violations,particularly against the Sinhalese population, there continues to be human rights violations in Colombo, particularly against Tamils, which the government appears to unwilling or unable to prevent. IT IS FOR THIS REASON THAT COLOMBO SHOULD NOT BE ASSUMED TO BE SAFE FOR SRILANKAN TAMILS. (Refugee Council,London februari 1997)

Het ambtsbericht is ongeloofwaardig en ongegrond. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken manipuleert informatie bronnen voor zijn eigen belangen om een leugenachtig ambtsbericht voor te bereiden. De kunstmatige conclusie van ambtsbericht spreekt tegen de informatie bronnen. Zelfs bevat het ambtsbericht veel tegenstrijdige stellingen. Er moet een onafhankelijke commissie komen om zgn.ambtsberichten voor te bereiden. BuZa heeft zijn kans verloren. Geen van de ambtsberichten is acceptabel die niet uit een onafhankelijke commissie komt.

door T.Kalaiarasan
19 november 1997 Misleidend...
GERAADPLEEGDE BRONNEN

1.Amnesty International, London -Jaarboek over het jaar 1996 en 1997 -Highest number of disappearences reported since 1990(11 april 1997) 2. Amnesty International Nederland -Brief aan mr.A.J.R.M.Vermolen(24juni 1997) 3.Persberichten -Reuter,AP,AFP,Nederlandse dagbladen(t/m heden) 4.Persberichten uit Srilanka -Srilankaanse dagbladen(t/m heden) -The Sunday Times, The Island -Thinamurasu,Virakesari(Tamil) 5.Persberichten uit India -Indiaanse dagbladen -India Today 6.Refugee Council, London -The Srilanka Monitor (September1996 t/m august1997) -Srilankan Tamils,the Home Office and forgotten civil war(februari 1997) 7.Srilanka werkgroep, Nederland -Srilanka Verslaggever 8.University Teachers for HumanRights(UTHR) Jaffna 9.Sudasien,Germany 10.Tamil Times, London 11.Norsk Organisasjon for Asylsokere(NOAS),Norway 12.Sarinihar - uitgave:MIRJE 13.Tamil Radio-London,Paris 14.Journalisten uit Colombo en Vavuniya 15.U.N. High commissioner for Refugees(UNHCR) -Background paper on refugees and asylum seekers from Srilanka(maart 1997) -Position concerning the return of rejected asylum-seekers to Srilanka(maart 1997) 16.U.S. committee for refugees 17.U.S. Department of State Country Reports on HumanRights Practices 1996:Srilanka 18.Race & Class - Institute of Race and Relations,London 19.BBC-South Asia,CNN en Voice of America 20.Internet

Bijlagen:

Detainees face more severe conditions:
Peace Brigades International:
The Srilanka Monitor:
BBC-South Asia:
University Teachers for Human Rights:
Tamilnet:
U.S. Committee for Refugees:
Ein offener Brief an den Innenminister:
Hiru - Colombo:
Amnesty International:
Human Rights Solidarity:
Communal violence in Kandy:
650 tamils expelled from Colombo:
Hungerstrike in Norway:
En... Asielbeleid van IND:
Ambtsberichten en de Feiten:

kalai@letterbox.com

Do You Like This Website? Recommend-It (tm) to a Friend or Colleague!